Đường vào nghề bếp phần 1 - bỏ mối hải sản

Đường vào nghề bếp: (phần 01) Bỏ mối Hải sản

theo quan niệm của cha ông ta các Cái nghề thường sẽ đi liền cái nghiệp và mỗi nghề cần có một cái duyên để đến được với nghề và “sống chết” được với nghề đó. Sau đây tôi sẽ kể bạn nghe Đường vào nghề bếp của tôi. Đường vào nghề bếp: (phần 01) […]

Đường vào nghề bếp: (phần 01) Bỏ mối Hải sản Read More »