Chè sương sa hạt lựu

Chè sương sa hạt lựu – 5 bước thực hiện đơn giản nhất

Chè sương sa hạt lựu với từng hạt mã thầy ngọt, giòn được phủ bởi lớp bột năng giòn dai,…