Món ăn ngon: cơm cháy nồi đồng

Tản mạn về Cơm cháy nồi đồng

Dân, người bạn thân của tôi từ thời học trung học, mấy chục năm ở nước ngoài đến giờ mới…