Món ăn ngon: Cách làm Sung muối

Cách làm Sung muối

Sung muối chẳng phải cao lương mỹ vị gì, cách muối sung cũng chẳng có gì đặc biệt, giống như muối cà thôi. Ngày xưa ở quê nhà nào cũng có vài gốc sung, sung rụng xuống đầy gốc, rơi xuống ao – làm mồi cho cá. Các cụ bảo: Thà rằng ăn nửa quả hồng […]

Cách làm Sung muối Read More »