Các món ăn ngon trong thương nhớ mười hai

Tháng mười – Nhớ gió bấc mưa phùn

Đã qua rồi tháng 9 và cũng đã qua những ngày thu dịu nhẹ lâng lâng,… Tháng mười đã tới,…