Sơ đồ phân bố vùng cảm nhận vị giác trên bề mặt lưỡi

Theo mức độ nhạy cảm mặt lưỡi được chia làm 4 vùng vị giác: Từ trước ra sau là vùng nhận cảm vị ngọt ở đầu lưỡi, tiếp theo là vùng nhận vị mặn ở hai bên lưỡi, rồi tới vùng nhận vị chua cũng ở hai bên lưỡi, cuối cùng là vùng nhận cảm vị đắng ở sát chữ V cuối lưỡi.

Sơ đồ phân bố vùng cảm nhận vị giác trên bề mặt lưỡi

Lưỡi có thể xác nhận được 4 vị cơ bản theo các độ nhạy cảm tăng dần là đắng, chua, ngọt, mặn. Cảm giác đó là do những thần kinh vị giác phân bố trên bề mặt lưỡi (vị giác trường) tiếp nhận. Muốn gây được cảm giác vị giác thì các vật nếm phải được hòa tan ở một nồng độ ngưỡng chất định trở lên. Nhiệt độ cũng có ảnh hưởng đến cảm giác vị giác (30-40oC là tối thuận cho nhận cảm vị giác), lưỡi miệng khô cũng làm giảm cảm giác vị giác.

Lưỡi cảm nhận món ăn ngon như thế nào


Bitter:                    Cảm nhận cảm giác đắng
Sour:                     Cảm nhận cảm giác chua
Salty:                     Cảm nhận cảm giác mặn
Sweet and fatty:  Cảm nhận cảm giác ngọt và béo

 

 

Bạn nên xem thêm  Một số mẫu cắt tỉa lẵng, bình cắm hoa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top